Tomater

Naturen är viktig för oss. Sättet vi odlar på påverkar tomatens smak och kvalitet. Vi odlar våra tomater i moderna växthus i Åbos Skärgård, i Korpo och i Houtskär.

Vi tar i beaktande belastningen på miljön i odlingen.

  • Vi använder inte alls kemikaliska bekämpningsmedel i vår odling. Vi använder biologiska bekämpningsmedel som inte belastar miljön och tomaterna. Våra tomater kan du äta otvättade.
  • Växthusen värms upp med förnybara bränslen. År 2015 tog vi ibruk vår nybyggda biobränsle panna i Korpo. Där vi eldar med torv eller flis. I Houtskär har vi haft biobränslepannan från DSC027212004.
  • Eftersom vi recirkulerar (återtar) bevattningsvattnet använder vi 30 % mindre gödsel och råvatten än i ett konventionellt växthus. Med recirkulering menas att vi återanvänder det överblivna bevattningsvattnet. I Finland är vi en av de få anläggningar som recirkulerar vattnet vi använder. Eftersom det finns så lite rent vatten i Europa är denna metod obligatorisk i många andra Europeiska länder. Vi tar också tillvara regnvattnet. Före vi använder vattnet på nytt renas det genom biofilter.
  • På våren 2016 kommer vi att förbättra belysningen i växthuset med LED-lampor. LED-lamporna förbrukar jämfört med vanliga HPS-lampor mindre ström och ger också åt plantorna ett bättre ljus.

 

Tomat (Solanum lycopersicum)

Tomaten kommer från Peru och är en frukt.tomat_01

Tomaten kom till Norden på 1600-talet och är nära släkt med potatisen. I Europa trodde man att tomaten var giftig, eftersom de gröna tomaterna liknade potatisens gröna frukter, som är giftiga.

Tomaten innehåller mycket karotenoider som heter lykopen. Den rikliga mängden lykopen har i många forskningar visat ett skydd mot cancer-, hjärt- och kärlsjukdomar. Lykopen tål upphettning bra. Tomatens röda färg kommer från lykopen. 

Shaker Miniplommontomat

Den härliga miniplommontomaten är mycket sötare och den är även mindre än den traditionella tomaten. Tomaterna säljs i ”shakers”. De smakar gått så som de är, fast på picknick, ger fin smak shaker_minuluumutomaattioch färg till salladen eller gör din egen hälsosamma smoothie.

Tomat innehåller naturligt mycket lykopen som är en mångsidig och god antioxidant. Hälsosam och läcker hälsobomb!